Lägg ner utvecklingssamtalen

Mitt föredrag från Agila Sverige 2011 om varför man måste lägga ner utvecklingssamtalen i agila organisationer, film och slides i ett: http://web22.abiliteam.com/ability/show/khcichp/agilasverige2011b/mainshow.asp?STARTTIME=1940. Här finns presentationen:

Här finns en lysande äldre artikel som går på djupet i denna fråga och som ställer performance aporaisals mot Total Quality Management

About pra

Agile consultant at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves to train and outdoor activities.
This entry was posted in agile, blixttal, lean, management, organisation, personal, professional, scrum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.