Nu programmeras arbetslivet om

“Programmerarkulturen revolutionerar hur vi arbetar. Det är slut på tiden då några få tänker och resten utför”, så börjar min text i Aftonbladet om det nya sättet att organisera arbete som vuxit fram i programmerarvärlden det senaste decenniet, och som jag arbetat intensivt med de senaste fem åren att inför på Atex Polopoly, där jag arbetar som utvecklingschef. Läs hela artikeln på Aftonbladet Kultur.

About pra

Agile consultant at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves to train and outdoor activities.
This entry was posted in agile, lean, management, organisation, personal, politik, professional, scrum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.