Filosofiska utmaningar på morgonkvisten

Idag var det filosofiskt intressant i både SVD och DN.

I dagens understreckare blandar forskningschefen Pella Snickars (@pellesnickars) ihop de ontologiska korten i ett försök att vara cyberanalytiker (i en annars intressant text). Nej, en fil ändrar inte egenskap bara för att man byter filändelse. Det är som att tro att Mohammed blir en annan person om han byter namn till Magnus. Däremot kan vissa användarvänliga operativsystem behandla filen annorlunda när den byter namn, vilket ju också verkar kunna hända när människor ändrar namn.

Och i DN kommer Lena Andersson överraskande ut som i grunden irrationalist när hon försvarar Maria Svelands text om politisk depression: “Åsikter tror jag kan betraktas som förklädda känslor”. Hur gick det här till? Jag var övertygad om att hon var vår idag skarpaste företrädare för en ren och hård rationalistisk hållning. Det här är till och med mer överraskande än att forskningschefen på KB inte vet hur en dator fungerar. Har hon glömt sin Popper? Han skulle ha svarat så här tror jag:

“Genom att på så sätt överge förnuftet, delar man upp människosläktet i vänner och fiender, i det fåtal som står en nära och det flertal som inte gör det; i dem som talar våra egna känslors och lidelsers oöversättbara språk och dem vars tungor vi inte förstår. När detta väl är gjort blir politisk jämlikhet så gott som ouppnåeligt.”

För om kunskap, etik och sanning bygger på känslorna och inte på rationell argumentation och kritik, då finns ingenting annat än den råa makten kvar när kärlek och vänlighet förtvinat i svåra konflikter. Det här viste Popper, men också Nietzsche.Jag trodde Lena Andersson också viste det, att det var essensen i det hon står för. Tydligen inte.

Som sagt, kul med lite filosofisk utmaning så här på morgonkvisten.

About pra

Agile consultant at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves to train and outdoor activities.
This entry was posted in philosophy, politik. Bookmark the permalink.

Comments are closed.