Agila Sverige 2012 Summerat

Sammanfattningar av alla blixttal jag var på på Agila Sverige 2012, från mitt twitterflöde. Dock i omvänd ordning.

 • Prioritering. Överanvänt: retorik o magkänsla. Värde-Risk vs Kostnad. Boxad kostnad. @manssandstrom
 • Agil Filosofi: Kunskap skapas i en social process, och valideras också i en. Brott mot västerländsk filosofi @peterantman
 • Refaktorering är ränta på tekniska skulden. Hur många teamminuter kostar något per år – avkastning @danielbrolund
 • Kul som vanligt, om US Corps, ledarskap och kultur. Chef: leda tjäna kulturbärare. Kan vara SM. Marcus Hammarberg
 • Gör releaseplanen som ett partitur. Helena Dominique Liknar Gant-schema för mycket i min smak.
 • Kanonignite om Agil Anarki av @emilcardell på Vill höra mer.
 • Motivation har en kostnad, dyrt när den förloras, ger drag när den finns. Motivation är alltid min egen. Kajsa
 • Göm inte testovänlig funk. i en testovänlig konstruktion (final, priv, static, initblock, new, construktor) Fredrik Lindgren
 • Integrationstester är det viktiga och svåra, testar motorn inte kugghjulen i riktig miljö arquillian shrinkwrap @tommysdk
 • Att namnge ting. Djupt och svårsammanfattat. Niklas Lindström
 • Förändring är enkelt, det svåra är att göra det hållbart. 30 dagar: mål, förberedelse, tala om, börja, fira. Tom Kealey
 • Vansinnigt roligt om att använda Agila metoder hemma (största användaren av postit-lappar?) @henrikkniberg
 • Innovation Games – lär känna kunden djupt med övningar: skapa låda, låtsasälj, köp en feature, trädmetafor @ulfhannelius
 • Lean Startup: hypotes, experiment, optimering, skaka om för att hitta nytt = validerad kunskap via MMP (LMF) Fredrik Jonsson
 • Assimilera inte (alla lika) utan inkludera (se andra förmågor) @staffannoteberg
 • Hyperekonomiska team: Agilt team utspritt i låglöneländer. Virtuellt teamrum + behandla alla lika + res mer @RogerDahlen
 • Roland Bäckling verktyg för backlog: http://userstories.com och handson
 • Martin Christensen om LeanUX: använd agila principer inte metoder för att göra UX agilt
 • @adamkillander lysande rollspel om hur använda rollspel vid demo. Drama-driven-demo
 • @johlrogge fokusera på målen, inte problemen. Gör bara bra saker: patterns inte anti-patterns
 • jhe från Generic. Moderna GUI-tester är visuella: en automatiserad användare, tex Sikuli. Kan testa allt DU kan. WOW
 • @JimmyJanlen kravapecar är en av bojorna vi bär från det gamla när vi vill bli mer agila
 • @drunkcod vi måste mäta för att veta om vi går framåt, men måtten får inte bli måla, då pajjas informationsvärdet
 • Jonas Hermansson: om att stalka sina testanvändare. Med personas slipper du smyga på dem på riktigt
 • @jockeholm om brottet med Aristoteles: funktionsdesign (mergar form och innehåll)

About pra

Agile consultant at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves to train and outdoor activities.
This entry was posted in agile, blixttal, lean, management, philosophy, skola. Bookmark the permalink.

Comments are closed.