Agile Next Steps

Next step bortom Agile börjar nu bli tydligt tycker jag. Det är självorganisering tagen till en ny nivå. Så att jag inte tappar bort dessa idéer lägger jag upp dem här när de dyker upp.

Kom gärna med mer tips!

About pra

Agile consultant at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves to train and outdoor activities.
This entry was posted in agile, management, organisation. Bookmark the permalink.

Comments are closed.