Monthly Archives: June 2011

Lägg ner utvecklingssamtalen

Mitt föredrag från Agila Sverige 2011 om varför man måste lägga ner utvecklingssamtalen i agila organisationer, film och slides i ett: http://web22.abiliteam.com/ability/show/khcichp/agilasverige2011b/mainshow.asp?STARTTIME=1940. Här finns presentationen: Tweet

Posted in agile, blixttal, lean, management, organisation, personal, professional, scrum | Comments Off

Intervjuad i mastersuppsats

I mastersuppsatsen “Introducing Open Source ways of working”, särskilt appendix 7.4, sammanfattas ganska bra arbetet vi gjort på Polopoly för att införa Scrum och Lean: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:412946 Tweet

Posted in Uncategorized | Comments Off