Monthly Archives: January 2012

Sårjåsjaure

Den här bilden från Sårjåsjaure kom inte med i boken, men är för vacker för att inte delas. Man kommer upp för en kulle, utan att se vad som är bakom, över ett krön, så öppnar sig vyn över dalen. … Continue reading

Posted in padjelanta, sårjåsjaure | Comments Off

Litteratur till Vandringsturer i Padjelanta

För att skriva boken Vandringsturer i Padjelanta gick vi inte bara leden flera gång. Jag läste också en mängd böcker och annan litteratur som på något sätt berör Padjelanta. Här är det mest relevanta av det jag läste. Tweet

Posted in padjelanta | Comments Off