Tag Archives: stockgropen

Stockgropen Fäbodskog

För den intressera av skogsbruket vi bedriver i Stockgropen finns nu en egen site om detta: stockgropen.se. Där skriver jag om hyggesfritt skogsbruk och om äkta ekologiskt virke. Välkommen. Tweet

Posted in stockgropen | Tagged | Comments Off