Publicerat

Ganska tidigt började jag lägga ut på nätet det jag publicerade på annat håll, så som tidningar, tidskrifter och böcker. Här finns stora delar av min 90-talsproduktion tillgänglig.

Copyright för texterna

Bara för att dessa texter görs tillgängliga i elektronisk form innebär det emellertid inte att vem som helst kan göra vad som helst med dem. Om inget annat anges är upphovsrätten min och för samtliga texter gäller följande:

Det går bra att med sin webläsare titta på dem direkt från dessa hemsidor. Det går också bra att skriva ut ett exemplar för personligt bruk (om man föredrar att läsa på papper). Betrakta det som om du lånar texterna på ett bibliotek. Enligt min lösa tolkning kan du alltså också göra en personlig kopia av det du lånat.

Du kan emellertid inte öppna eget bibliotek, eller försöka börja sälja texterna själv (bildligt talat alltså) utan mitt tillstånd. Det innebär att man inte kan lägga upp dessa texter på någon annan server, eller publicera dem i eller på något annant medium utan mitt tillstånd. Inte heller kan man dra upp flera kopior än en, för t. ex undervisningsbruk. Vanlig citering är självklart tillåtet om man uppger källan och att göra länkar till dessa sidor uppmuntras.

Antmans eBöcker

Att tänka på: Texterna i eBöckerna är baserade på sista version innan tryckning. Det innebär att de inte nödvändigtvis överensstämmer med det tryckta orginalet. Citera alltså inte ur eBöckerna som om de vore de samma som den tryckta
versionen. Självklart stämmer inte heller pagineringen med orginalen.

  • Här finns Olof Palme och välfärdsstaten tillgänglig på internet. I denna essä – som ursprungligen publicerades i boken Olof Palme – den gränslöse reformisten på 10-årsdagen av palme-mordet – behandlas Palmes inrikespolitiska idearv ingående. palme-book. PDF
  • Den nya arbetarefrågan är en rapport som behandlar den nya utsattheten ur historiskt och makroperspektiv. PDF
  • Den ohälsosamma vården är en rapport skriven tillsammans med Rolf Å. Gustafsson som lyfter fram den offentliga sektorns arbetsmiljö och behovet av att betona det offentliga ägandet av själva produktionen. Den är en förstudie till ett forskningsprojekt vi drev. PDF
  • Barn- och äldreomsorg: Sverigedelen handlar om barn- och äldreomsorgens historia och nuvarande läge. Boken ingår i socialdepartementents Välfärdsprojekt. PDF
  • I De galna åren kan du läsa om det svenska systemskiftet i ett 50-tal texter jag skrivit mellan åren 1990-1995. Den har skapats exklusivt för Internet och många av texterna är dessutom omarbetade och förlängda. PDF
  • Essäer består av några längre essäer som antingen inte fick plats i De galna åren eller som där publicerades i en annan form. I Essäer ingår bland andra den långa versionen av Hamilton essäen och Vägen till systemskiftet med fullständiga referenser. Denna bok är skapad exklusivt för Internet. PDF
  • John Landqvist – den bortglömde filosofen är min c-uppsats i idehistoria. Tidigare publicerad som nr. 25 i Idehistoriska uppsatser, Stockholms universitet. PDF

Andra texter

Leave a Reply