Bakåt Framåt Innehåll

Den nya arbetarefrågan

Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige

Peter Antman

Detta är en internetversion av rapporten Den nya arbetarefrågan
Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige
Karolinska Institutet Vit Rapport nr. 359


Peter Antman äger upphovsrätten till denna text, om inget annat specifikt anges. Den får därför inte spridas vidare i något kommersiellt eller icke-kommersiellt sammanhang utan mitt samtycke. Däremot går det bra att läsa den här, eller att ladda hem den för privat bruk. Det går självklart bra att göra länkar till dessa html-versionen, men sidorna får inte läggas upp för allmän access på någon annan server.

1. Inledning

2. Gamla klyftor - nytt engagemang: ett 60-tal

3. Den gamla arbetarefrågan

4. Den nya arbetarefrågan och utsattheten

5. Den generella välfärdspolitiken -

6. Bättre och bättre dag för dag...

7. ...Och lite sämre dag för dag

8. Tillbaka till arbetsmarknaden

9. Tre drivkrafter bakom den nya arbetarefrågan

10. Välfärdsstatens omstrukturering - en översikt

11. Från utsatthet till utstötthet?

12. Slutord

13. Litteratur

FOOTNOTES


Bakåt Framåt Innehåll