Publicerat

1989 började jag min karriär som skribent och journalist. Jag var då med och startade tidskriften Théléme (senare TLM) och blev senare regelbunden skribent på Aftonbladets kultursidor och krönikör i Dagens Politik. Jag gav också ut mina första böcker.

Internets tillgänglighet på bredare front och upptäckten av det fria operativsystemet Linux fick mig dock på en annan bana. 1998 började jag som programmerare på Marieberg Interactive, senare Dagens Nyheter. Jag har dock fortsatt att skriva: böcker, bloggar och guider. Här finner du mina böcker, essäer och vandringsguider. Bloggar hittar du på antman.se och crisp.se.

Gyllbergen – ett vinterparadis

Reseberättelse och guid till Sveriges södraste skidparadis Gyllbergen.

Padjelanta – Fjällstugornas historia

En längre version om stugorna i Padjelanta från stugvärdsföreningens bok Fjällstugornas historia, på utsidan.se

Vinterguide till Muddus

En guide till vinterturer mellan stugorna i Muddus.

Guide för turen Katterat till Hellemobotn

En guide för Nordkalottleden mellan Katterat och Hellemobotn.

Fjällstugornas historia

I Fjällstugvärdarnas medlemsbok Fjällstugornas Historia skildrar jag STF:s historia i Padjelanta. På klubbens hemsida finns en längre text om detta tillgänglig för alla.

Möllers andra agenda

Vad tog egentligen socialiseringstankarna vägen. Denna text var resultatet av ett års forskning om välfärdsstatens historia vid Sociologiska institutionen på Mälardalens högskola och har inspirerat både Göran Greider och Daniel Suhonen.

Den nya arbetarefrågan


Den nya arbetarefrågan är en rapport som behandlar den nya utsattheten ur historiskt och makroperspektiv som jag skrev under min tid som försteskreterare på Socialmedicin Kronan.

Olof Palme och välfärdsstaten


Äntligen finns Olof Palme och välfärdsstaten tillgänglig på internet. I denna essä – som ursprungligen publicerades i boken Olof Palme – den gränslöse reformisten på 10-årsdagen av palme-mordet – behandlas Palmes inrikespolitiska idearv ingående.

Den ohälsosamma vården

Den ohälsosamma vården är en rapport skriven tillsammans med Rolf Å. Gustafsson som lyfter fram den offentliga sektorns arbetsmiljö och behovet av att betona det offentliga ägandet av själva produktionen. Den är en förstudie till ett forskningsprojekt vi drev.

Barn- och äldreomsorg: Sverigedelen

Barn- och äldreomsorg: Sverigedelen handlar om barn- och äldreomsorgens historia och nuvarande läge. Boken ingår i socialdepartementents Välfärdsprojekt.

Krönikor i Dagens Politik

I mitten av 90-talets fanns under några år en dagstidning som var fokuserat enbart på politik. Under 1996 skrev jag regelbundet krönikor i den.

De galna åren – journalistik 1990-1995.

De galna åren kan du läsa om det svenska systemskiftet i ett 50-tal texter jag skrivit mellan åren 1990-1995. Den har skapats exklusivt för Internet och många av texterna är dessutom omarbetade och förlängda.

Essäer

Essäer består av några längre essäer som antingen inte fick plats i De galna åren eller som där publicerades i en annan form. I Essäer ingår bland andra den långa versionen av Hamilton essäen och Vägen till systemskiftet med fullständiga referenser. Denna bok är skapad exklusivt för Internet.

John Landqvist – den bortglömde filosofen

John Landqvist – den bortglömde filosofen är min c-uppsats i idehistoria. Tidigare publicerad som nr. 25 i Idehistoriska uppsatser, Stockholms universitet.