Stugvärd i Pieksehaure 2023

I nya numret av Fjällstugvärdarnas tidskrift Fjällvärden skriva Eva och jag om Pieskehaure.

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.