Varför Sverige måste göra mer än Indien

En hörnsten i Parisavtalet: de som har släppt ut mest måste också bidra mest. Vi kan säga att varje land har en koldioxidbudget. (Återpublicering a twittertråd)

Den här bilden säger ganska mycket om Sverige vs Indien. Vi har både högre utsläpp per person och förstås mycket högre ackumulerad CO2-skuld per person än Indien. En svensk släpper i genomsnitt ut 2x mer än en indier.

(Sverige är på väg åt rätt håll, bra, men siffrorna är också förrädiska, räknar vi in importerad konsumtion är det snarare 8-9 ton/ person, eller 4x Indien.)

I en review av kumulativ CO2 per person hamnar Sverige på 19 plats av 20. Indien är inte med. Ser vi på totalen har Sverige släppt ut 0.29% av all CO2 i världen, Indien 3.21%. 5/10 (https://carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/…)

Men Indien har ju som alla vet 100x större befolkning. Ett tankeexperiment: Om Sverige haft Indiens befolkning så hade vi gått om USA som tidernas värsta koldioxidbov.

Ett bra sätt att begripliggöra vad som behöver göras är koldioxibudgetar. Mänskligheten har ungefär 500-800 miljarder ton vi kan släppa ut om vi ska hållas oss under 1.5 % (fast vi har ju redan släppt ut för mycket som alla vet). Ca 10 år har vi på oss innan den är slut.

För att Sverige ska kunna leva upp till vår del bör vi, räknade jag ut får några år sedan, minska vårt utsläpp per person med 0.5 ton om året, åtminstone fram till 2035. https://antman.se/2018/09/12/408/

Hur är det med Indien? De har fortfarande budget kvar! (Fast ser man tillväxtkurvan för Indien ser det väldigt oroväckande ut där med). (https://business-standard.com/article/current-affairs/india-used-far-less-than-its-share-of-global-carbon-budget-govt-122073000135_1.html…)

Vi påverkar klimatkatastrof i Indien. Vi behöver minska våra utsläpp mer än Indien. Och Indiens har moraliskt rätt att t.o.m. öka sina utsläpp, och det måste vi ta ansvar för.

Först publicerat på Twitter: https://x.com/peterantman/status/1568680406706184197?s=20

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.