Räknas skogens koldioxidskuld in är svensk skog knappas så koldioxidpositiv som hävdas

Enligt svensk skogsindustri och – forskning gäller följande: Eldar du upp ett träd i en skog som binder 150 ton CO2 ger det ett negativt utsläpp, men eldar du upp samma träd i en skog som binder 75 ton CO2 (och släppt ut 75 CO2 tidigare) så räknas det som neutral.

Det kan väl ändå inte vara rimligt. (Tidigare twittertråd, återpublicerad).

Låt oss tänka oss följande: Sveriges skog består av 100 träd. De är alla fullväxta. Det är skogen i ett sorts urtillstånd, eller i varje fall i ett fullt moget tillstånd. Låt oss också säga att varje träd innehåller 1.5 ton CO2, alltså 150 ton totalt.

Men vi vill också bruka vår skog, låt oss säga som ved (det mesta vi använder skog till brinner eller dekomposteras inom 0 – 40 år). Vi hugger ner 1 träd och planterar ett nytt. Det borde vara enkelt att hålla med om att då släptes 1.5 ton ut.

Vi fortsätter så i 100 år. Då har vi en serie av träd från 1 år till 100 år. Vi har huggit ner alla träd och släppt ur 150 ton CO2. Träd har också vuxit upp. Nu lagras 75 ton CO2 i de åldersfördelade träden. Alltså har vi för att vara i nuvarande tillstånd släppt ut 75 ton CO2.

I genomsnitt i skogen växer motsvarande 1 träd upp varje år (100 träd på 100 år). Om vi nu avverkar ett träd per år, så kan vi ju också säga att ett träd vuxit upp.

Ett sätt att se på detta är att vi har en koldioxidskuld på 75 ton. För att få denna produktionsskog var vi ju tvungna att släppa ut så mycket. De 1.5 som växer är således bara en klen återbetalning på den skulden. Utslaget på 100 år går skogen i själva verket back 0.75 ton/år.

Men så räknar inte Sverige: i ställer säger vi att det historiska tillståndet är industriellt skogsbruk och därför är det klimatneutral om det växer up 1.5 ton samtidigt som vi eldar up 1.5 ton.

Enligt denna modell gäller följande: Eldar du upp ett träd i en skog som binder 150 ton CO2 ger det ett negativt utsläpp, men eldar du upp samma träd i en skog som binder 75 ton CO2 (och släppt ut 75 CO2 tidigare) så räknas det som neutral. Det kan väl ändå inte vara rimligt.

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.