Nu programmeras arbetslivet om

“Programmerarkulturen revolutionerar hur vi arbetar. Det är slut på tiden då några få tänker och resten utför”, så börjar min text i Aftonbladet om det nya sättet att organisera arbete som vuxit fram i programmerarvärlden det senaste decenniet, och som jag arbetat intensivt med de senaste fem åren att inför på Atex Polopoly, där jag arbetar som utvecklingschef. Läs hela artikeln på Aftonbladet Kultur.

Från 02/02/2012

Publicerade texter 1989-1997

1989:


– ”Vems universitet?”, Thélème 1/1989Ergo 12/89


(intervju med Aant Elzinga, tills. med Erik Tängerstad).


– ”Den disciplinerade kunskapen”, Thélème 1/1989.


– ”Farligt begär – en ofarlig förbindelse?”, Thélème
1/1989.


1990:


– ”En vecka f_r tidigt – anteckningar fr?n en berlinresaÓ, Thélème
nr 2 (1/1990).


– ”Journalister, vagabonder och positivhalare – ett samtal med Nils Runeby om
De intellektuella”, Thélème nr 3/4 (2/3-1990) (Tills.
med Göran Greider).


– ”Vi och dom – eller tänk om ordbehandlaren bet tillbaka”, Thélème
nr 3/4 (2/3-1990).


– ”Det moderna – en möjlighet vi fortfarande äger”, Thélème
nr 3/4 (2/3-1990).


– ”Hålla käften? Aldrig!”, Aftonbladet 30/5 1990.


– ”Utopizer”, Thélème nr 5 (4/1990).


– ”R. Amjörnsson – en intervjuÓ, Thélème nr
5 (4/1990).


– ”Frankfurt – på jakt efter motståndet i västeuropa”, Aftonbladet/KULTUR
nr 12 25/11-1990.


– ”Heja Europa”, Aftonbladet 4/12 1990 (Rec. Jörn Donner Rapport
från Europa
).


1991:


– ”7 år som lamslog Tyskland – och vänstern” Aftonbladet
7/1 1991 (Rec. Stefan Aust Baader- Meinhof).


– ”Jag och Habermas”, Thélème nr 6 (1/1991).


– ”Baudrillard om kriget”, Thélème nr 6 (1/1 1991)
(Övers. ur Der Spiegel 6/1991).


– ”Ãr vänstern en gråhårig, manlig akademiker?”, Aftonbladet/KULTUR
nr 27 10/3 1991 (Intervju med Per M?nsson).


– ”Snuten i Vingåker”, Thélème nr 7/8 (2/3-1991).


– ”Anti-imps”, Thélème nr 7/8 (2/3-1991).


– ”I nationens intresse” Thélème nr 7/8 (2/3-1991)
(Notis tills. m. Göran Greider).


– ”FBI på första maj”, Thélème nr 7/8
(2/3-1991) (Notis tills. m. Göran Greider).


– ”Datorn som förhörsledare”, Thélème nr 7/8
(2/3-1991) (Notis tills. m. Göran Greider).


– ”Vissa får inte vara med”, Aftonbladet 2/11 1991.


– ”Döda huset – universitetet där klockorna stannade”, Aftonbladet/KULTUR
nr 10 14/11 1991.


– Att vilja så mycket – en studie av John Landquists filosofi och
dess mottagande
, Idéhistoriska uppsatser nr 25, Stockholm 1991.


1992:


– ”Ett klipp för Carl Bildt?”, Aftonbladet 3/6 1992.


– ”Att sänka skatten är att sänka Sverige”, Aftonbladet
10/6 1992.


– ”Det livsfarliga föreningslivet”, Aftonbladet/KULTUR nr 1
September 1992.


– ”Hamilton, Sverige och moralen – Jan Guillous Coq Rouge-serie” i Att
läsa världen: ny litteraturkritik i systemskiftenas tid
, red,
Greider & Gunnarsson (G_teborg:Daidalos, 1992).


– ”Vem är det som huserar bland molnen, Alsing?”, Aftonbladet
20/10 1992 (svar på ledaren ”Folkrörelserna lever” 13/9).


– ”Coq Rouge: Därför kan han aldrig räddaSverige”, Aftonbladet/KULTUR
nr 4 December 1992.


– ”Folk i rörelse är ingen folkrörelse”, Tvärdrag
Nr 5 1992.


– ”Enander anklagar – men glömmer dem som verkligen har makten”, Aftonbladet
29/12 1992 (Rec. Crister Enander, Den radikala jukeboxen).


1993:


– ”Grovt övertramp – Rapport anmält till radionämnden”, Dagens
Nyheter
 21/1 1992, (tills. m. Göran Greider).


– ”Skyldig – men inte alls så mycket”, Aftonbladet 26/1 1993.


– ”s drömde bort folkhemmet” (del 1), Aftonbladet 15/2 1993.


– ”…och bara s kan rädda det” (del 2), Aftonbladet 16/2 1993.


– ”Det enda raka” (ledare), tlm nr 13 4/1992.


– ”Folkets ekonom”, tlm nr 13 4/1992.


– ”När folkhemmet drömdes bort”, tlm nr 13 4/1992.


– ”Visst har vi råd”, tlm nr 13 4/1992.


– ”Hej då makten”, Aftonbladet 3/3 1993 (svar
påHåkan A Bengtsson & Lennart Weiss ”Ãr folket
vänsterns fiende?Ó 24/2 och Bo Holmberg ÓV?r v_g _r lika
aktuell i dagÓ samt Ingvar Persson ÓDet finns ingen v_g
tillbakaÓ 1/3).


– ”Staten – det är inte längre vi”, Expressen 17/3 1993
(svar på Per Wirtén ”Tillbaka till nomenklaturen” 9/3).


– ”Därför måste vi slåss för jämlikheten”,
Aftonbladet 23/3 1993 (Svar på Bengtsson/Weiss ”Stark stat – det
räcker inte” samt Erik Hörstadius ”Jämlikhet? Det pissar folk
på” 18/3)


– ”Det handlar om makt”, Aftonbladet 8/4 1993 (Svar på Janerik
Larsson ”Den nya vänstern göder girigheten, Anders Isaksson,
ÓSn_mos, AntmanÓ 27/3 samt Stig-Bj_rn Ljunggren
ÓNytraditionalisterna v_drar morgonluftÓ SvD 25/3).


– ”Don’t belive the nedskärningshype!”, Röd press 1/1993.


– ”Jämlikheten försvann med decentraliseringen”, DN 28/4
1993.


– ”Antman noterar: 120 procent?, Eklunds väg, Fuskar svensken?,
Demokrati?, Isakssons ljug, Skattefusk”, tlm 1/93.


– ”Från mångsynthet till trångsynthet”, tlm 1/93
(Rec. Klas Eklund, Hur farligt är budgetunderskottet?).


– ”Vi var på väg mot jämlikhet”, Aftonbladet 13/5
1993 (Tills. m. Stefan Carlén; svar på Erik Hörstadius,
”Kapitalismen ordnade välståndet – politiken fick äran”
26/4).


– ”Ekonomen som sa emot”, Aftonbladet 23/5 1993.


– ”Stopp där”, tlm 2/93 (notis).


– ”När makten byter ansikte”, tlm 2/93.


– ”tlm frågar varför?”, tlm 2/93 (ekonomenkät).


– ”Nygamla villkor”, tlm 2/93 (Rec. Nya villkor för ekonomi
och politik
, SOU 1993: 16).


– ”Du, bland andra”, tlm 2/93 (Svar på Fredrik Westander ”Vem
är skyldig?” tlm 2/93).


– ”Grand old man”, tlm 2/93 (Rec. Villy Bergstr_m (red.) Varför
överge den svenska modellen?
).


– ”S startade systemskiftet”, DN 21/9 1993 (tills. m. Carlén,
Greider, Jonter, Lappalainen, Wingborg).


– ”Lysande satir – om det inte vore på riktigt”, Aftonbladet
18/10 1993 (rec. Carl Hamilton & Dag Rolandet, Att leda Sverige in i krisen).


– Systemskifte: Fyra folkhemsdebatter, red., (Stockholm: Carlssons
förlag 1993).


– ”Ny propagandadag i TV”, Aftonbladet 5/11 1993.


– ”Ett privatproblem att vara handikappad”, Aftonbladet 11/11 1993
(rec. Pockettidningen R 3/4 1993).


– ”Kamp mot fel klass, Eklund”, Aftonbladet 14/11 1993


– ”Vården på väg att bli riktigt sjuk”, Aftonbladet
25/11 1993.


– ”Bildt och sanningen”, Aftonbladet 26/11 1993.


– ”Folkhemmets fall”, tlm nr 3 1993 (rec. Elmbrant, 
föll den svenska modellen
).


”Vi kanske skulle ha lite större orättvisor i samhället
för att få dynamik?”, Aftonbladet 3/12 1993.


1994:


– ”En öppen debatt – det är på Tiden”, Aftonbladet
4/1 1994 (rec. Tiden 6/93).


– ”Civilsamhället som inte fanns”, Göteborgsposten 8/2
1994.


– ”Går EU att inta?”, Arbetaren 11/3 1994 (rec. Jonas
Fogelqvist, En bok om EG och EU).


– ”Tjänareekonomi? Aldrig” (ledare), tlm nr 17/18 4/1 1993/94.


– ”En slug plan”, tlm nr 17/18 4/1 1993/94 (rec. Hamilton &
Rolander, Att leda Sverige in i krisen).


– ”Inte utan jämlikhet” i Hur förena jämlikhet med
individens frihet?: om välfärdens mål och organisering

Samtal om rättvisa nr 13 (LO, 1994).


– ”…och ge till de rika”, Aftonbladet 11/4 1994 (rec. David Fält
(red.) Välfärd utan skatter?).


– ”Vägen till systemskiftet: Offentliga sektorn i politiken
1970-1993Ó i Köp och sälj var god svälj? –
vårdens nya ekonomistyrningssystem i ett arbetsmiljöperspektiv

red. Rolf Å Gustafsson (Arbetsmiljöfonden, 1994).


– ”För marknaden – med historien som tillhygge”, Aftonbladet 9/5
1994 (rec. Gunnar Wetterberg, Historien upprepar sig aldrig).


– ”Här görs de osynliga synliga”, Aftonbladet 10/5 1994
(rec. Socialpolitik 1/94).


– ”Stryk s:et, Odd!”, Aftonbladet 11/5 1994.


– ”Bättre skolor – för elitens barn”, Aftonbladet 13/5
1994.


– ”…och slumskolor åt resten”, Aftonbladet 14/5 1994.


– ”Resultaten är entydigt: klyftan ökar”, Aftonbladet 25/5
(svar på Maria Bergom Larsson, ”Om stödet till friskolorna
försvann vore det katastrof…” 25/5).


– ”Vad du tycker är lika viktigt”, Aftonbladet 26/5 1994 (rec.
Johan Ehrenberg, Pengar, makt & alla vi andra).


– ”De som har pengar är mer likvärdiga än andra”, Aftonbladet
28/5 1994.


– ”Skolor ska ha resurser efter behov”, Aftonbladet 2/6 1994 (svar
på Maria Bergom Larsson, ”Finns det, enligt Antman, n?gon annan v_g _n
bak?t?Ó 2/6).


– ”Feldts svartsyn”, Aftonbladet 7/6 1994 (rec. Kjell-Olof Feldt, Rädda
välfärdsstaten!
).


– ”Ju tidigare valfrihet i skolan, desto mer gynnas de rika”, Aftonbladet
18/6 1994.


– ”Näringslivets fond kör med falsk propaganda”, Aftonbladet
20/6 1994.


– ”Den dolda läroplanen”, Aftonbladet 29/6 1994 (rec. KRUT
1/94).


– ”Staten blir allt mindre vår”, Aftonbladet 1/7 1994 (rec.
Michele Micheletti, Det civila samhället och staten).


– ”Tillbaka till framtiden”, tlm 2/1994.


– ”Liten nationalekonomisk lektion”, tlm 2/1994.


– ”Hårt stål”, tlm 2/1994 (rec. Fritzell &Lundberg, Vardagens
villkor
).


– ”Läget i kommunerna?”, tlm 2/1994 (rec. Kommunförbundet:
Kommunernas ekonomiska läge
Levnadsförhållanden i
Sveriges kommuner
).


– ”En naken Stegö”, tlm 2/1994 (rec. Cecilia Stegö, Systemskiftet
– en 1800-talshistoria
).


– ”En vacker modell – byggd på lösan sand”, Aftonbladet
25/7 1994 (rec. Bo Rothstein, Vad bör staten göra?).


– ”26 dör i Hamiltons väg”, GP 25/1994 (rec. Jan Guillou, I
hennes majestäts tjänst
).


– ”Angeläget – men något saknas”, Aftonbladet 8/8 1994
(rec. Boetius mfl Kvinnors lilla lista).


– ”Bakläxa, Rosenberg”, Aftonbladet 15/8 1994 (svar på
Göran Rosenberg, ”Den farliga valfriheten DN 10/8 1994).


– ”Friheten att bli bortvald”, Aftonbladet 17/8 1994.


– ”Den rimliga vägen”, Aftonbladet 21/8 1994.


– ”Den svenska skolvisionen – från jämlikhet till valfrihet”, KRUT
2/1994.


– ”Det nya hotet mot demokratin”, Aftonbladet 9/9 1994 (rec. Carl
Tham, När tiden vänder).


– ”Eleverna som v_ljs bortÓ, Aftonbladet 10/9 1994.


– ”Grattis Ingvar, men…Du tänker väl inte fortsätta som
förut?”, Aftonbladet 19/9 1994.


– ”Ekonomer ska man hushålla med”, Landstingvärlden nr 14
1994 (tills. med Rolf Å Gustafsson).


1995


– ”Made in Sweden – också”, Aftonbladet 19/1 1995.


– ”Vad vet en ekonom?”, Aftonbladet 6/2 1995 (rec. Agneta Hugemark, Den
fängslade marknaden
).


– ”50 miljoner som snackar skit via datorn – och det är bara
början”, Aftonbladet 20/2 1995.


– ”Politicera cyberspace”, Aftonbladet 21/2 1995.


– ”Vi vill politisera!”, TLM nr 21/22 1994-95 (ledare, tills. m.
Göran Greider).


– ”Som att skala en lök och hitta en kärna”, TLM nr 21/22
1994-95 (tills. m. Göran Greider).


– ”De lömska lönnrummen”, TLM nr 21/22 1994-95.


– ”En Tom Dumgren”, TLM nr 21/22 1994-95 (rec. Stig-Björn
Ljunggren, Ett visst mått av frihet).


– ”Vad sa Palme”, Aftonbladet 28/2 1995.


– ”Dahlstens lönekuvert”, Aftonbladet 4/3 1995.


– ”Det privata alternativet”, Aftonbladet 14/3 1995.


– ”Tio förlorade år – systemskiftets Nya ZeelandÓ, Tiden
nr 1 1995.


– ”Poff, Engström!”, Aftonbladet 30/3 1995 (rec. Björn
Elmbrant, Politikens ABC).


-”XXXXX”, Fönstret nr ?? 1995.


– ”Vem hotade Palme? – Olof Palmes politiska arv”, Ordfront Magasin
nr 3 1995.


– ”Den europeiska fattigdomen”, TLM nr 2 1995 (ledare).


– ”Tjugo år av galenskap”, Aftonbladet 26/7 1995 (rec. Paul
Krugman, Valser om välfärd).


– & Rolf Å. Gustafsson, Den ohälsosamma vården? – En
genomgång av forskning om välfärdsstat, folkhälsa och arbetsmiljö
,
Karolinska Institutet vit rapport nr 314 (Stockholm, 1995).


– ”Politiska problem med pigorna”, Dagens politik 15/11 1995.


– ”Makten över egenmakten”, Dagens politik 22/11 1995


– ”Vad gör din dator när du sover?”, Dagens politik 29/11
1995.


– ”Det är de unga som har förlorat”, Dagens politik 6/11
1995.


– ”Pappa Nygren, hjälte”, Dagens politik 13/11 1995.


-”Ungdom och välfärdsstat – gamla skilnader och nya klyftor”, nr
3-4 1995 TLM.


– ”Vem frihet blir egentligen större?”, Aftonbladet 18/12 1995
(rec. M. Karlsson & L. Sturesson, red., Världens största maskin).


– ”Vad vet Rosengren om behov?”, Dagens Politik 20/12 1995.


– ”Jag skiter inte i andras ungar”, Dagens Politik 27/12 1995.


1996:


– ”Sambandet mellan fördelning och tillväxt”, Dagens Politik
3/1 1996.


– ”Några procents skatt hit eller dit”, Dagens Politik 10/1
1996.


– & Pierre Schori, Olof Palme – den gränslöse reformisten
(Stockholm: Tidens förlag, 1996).


– ”Kamp om kakan uppifrån”, Dagens Politik 17/1 1996.


– ”Den nya feodalismen i cyberspace”, Dagens Politik 24/1 1996.


– ”Föverkliga den innersta kraften”, Dagens Politik 31/1
1996.


– ”Hamilton går igen?”, Aftonbladet 5/2 1996 (rec. Guillou, Hamlon).


– ”Doktorer i ekonomisk liberalism”, Dagens Politik 7/2 1996.


– ”Siffrorna som skrämmer regeringen”, Dagens Politik 14/2 1996.


– ”Inget samband privata jobb och tillväxt”, Dagens Politik 21/2
1996.


-””, Dagens Politik 28/2 1996.


– ”Så som i England, så ock i Sverige?”, Dagens Politik
6/3 1996.


– ”Vården ett etiskt sammanbrott”, Aftonbladet 12/3 (rec. G
Ohrlander, Härtslag i vården).


– ”Den unga välfärdsstaten”, Dagens Politik 13/3 1996.


– ”Ãr allt annat än egennyttan abnormt?”, Dagens Politik
20/3 1996.


– ”Välfärdsarbete ger också ohälsa”, Dagens Politik
27/3 1996.


– ”Hur stor underklass klarar välfärden?”, Dagens Politik3/4 1996.


– ”Ett vapen mot den jämlika skolan”, Dagens Politik 10/4 1996.


– ”Makten före egenmakten”, Dagens Politik 17/4 1996.


– ”Systemet som gröper ur sig självt”, Dagens Politik 24/4
1996.


– ”Drabbade av galna vinstsjukan”, Dagens Politik 8/5 1996.


– ”Ett löfte och en varning f_r n_tetÓ, Dagens Politik
15/5 1996.


– ”Välfärden tar ett par steg tillbaka”, Dagens Politik
22/5 1996.


– “Ekonomin – demokratins inre löfte“, Dagens Politik 29/5 1996.


– “Sanningen är alltid försenad“, Dagens Politik 5/6 1996.


– “Elitistisk syn på studier“, Dagens Politik 12/6 1996.


– “Mindre solidaritet drabbar alla“, Dagens Politik 19/6 1996.


– “IT-ekonomins dystra baksida“, Dagens Politik 26/6 1996.


– “???????“, Dagens Politik 3/6 1996.


– “Ur nätvärldens barndom“, Dagens Politik 10/7 1996.


– “Kubakrisen och Internet“, Dagens Politik 17/7 1996.


– & Rolf Å Gustafsson, “Välfärd på entreprenad“, Generell
välfärd: Hot eller möjlighet?,
 red. Joakim Palme &
Irene Wennemo, Välfärdsprojektet, Fakta/Kunskap nr. 3 (Stockholm:
Socialdepartementet, 1996).


– ”Pladder skapade Internet”, Dagens Politik 24/7 1996.


– ”Program bör vara fria”, Dagens Politik 31/7 1996.


– ”Samhällsförbättrning genom fria program”, Dagens
Politik
 7/8 1996.


– ”Varför kastas första stenen just nu?”, Dagens Politik
14/8 1996.


– ”Perssons rationella politiska löften”, Dagens Politik
28/8 1996.


– ”LO och arbetarefrågan”, Dagens Politik 11/9 1996.


– Barn och äldreomsorgen i Tyskland och Sverige: Sverigedelen,
Välfärdsprojektet Fakta/Kunskaper nr 5 (Stockholm:
Socialdepertementet, 1996).


– ”När Erik Åsbrink blir irriterad”, Dagens Politik
25/9 1996.


– ”Gör mig en personlig tjänst”, Dagens Politik 9/10
1996.


– ”Den otrygga välfärdsstaten skapar ny
arbetarefråga”, Politik för en motvindsgeneration,
Ungdomstid nr 3 (Stockholm: Ungdomsstyrelsen)


– ”En ny arbetarfråga behövs”, Dagens Politik 23/10
1996.


– ”Tekniker som hindrar”, Dagens Politik 6/11 1996.


– ”Perssons smekmånad är över”, Dagens Politik
20/11 1996.


– ”Risker som inte fördelas rättvist”, Dagens Politik
4/12 1996.


1997


– ”Vem tar hand om termosen”, Dagens Politik 17/1 1997.


– ”Vart tog marknadsvurmandet vägen?”, Dagens Politik 29/1 1997.


– ”Minoriteten som vann valet”, Dagens Politik 12/2 1997.


– ”Protest från soffan”, Dagens Politik 26/2 1997.


YTTERSPALT I AFTONBLADET


– ”Varför tiger Lindbeck?”, 3/11 1993.


– ”Se upp för Timbro!”, 8/11 1993.


– ”Mot nya djärva mål”, 9/11 1993.


– ”En helvetes utveckling”, 10/11 1993.


– ”Stig Malm II”, 12/11 1993.


– ”Sjuk vård I-III”, 15/11 1993.


– ”Tre år till med spanarnaÓ, 18/11 1993.


– ”SMUF?”, 20/11 1993.


– ”Baksmällan kan bli dyr”, 20/11 1993.


– ”Välfärd under isen”, 24/11 1993.


– ”Köp ett bra jobb!”, 24/11 1993.


– ”Spara till fattigdom”, 24/11 1993.


-” Det kommer mera…I-II”, 29/11 1993.


– ”Rättvist straff för lättja?”, 14/12 1993.


– ”Behöver pengarna”, 3/5 1994.


– ”Tristessvåld?”, 7/5 1994.


– ”Det civila våldet”, 11/5 1994.


– ”Skrämda från vettet”, 18/5 1994.


– Stackars företagare!”, 19/5 1994.


– ”Var ska den stå?”, 20/5 1994.


– ”I skymningszonen”, 20/5 1994.


– ”Prisad struts”, 1/6 1994.


– ”SAF:s drömland”, 1/6 1994.


– ”32 000 duger inte”, 2/6 1994.


– ”Vad menar karln?”, 6/6 1994.


– ”…men i Italien däremot”, 6/6 1994.


– ”Ekonomer bekänner”, 8/8 1994.


– ”Rösten från höger”, 21/8 1994.


DESSUTOM


Ledare för Thélème skrivna tillsammans med Göran
Greider:


-”Platons grotta eller fantomens?”, Thélème nr 3/4
(2/3-1990).


– ”Rädslan för en ny planet”, Thélème nr 5
(4/1990).


– ”Vad avslöjar polisen?”, Thélème nr 7/8
(2/3-1991).


Fotografier publicerade i:


Aftonbladet/KULTUR nr 12 25/11-1990.


Thélème 7/8 (2/3-1991)


Södergården 3/1989.


Södergården 1/1990.