Stop the line Ignite Poetry


Stoppa bandet.
Mitt namn är Peter
 Antman, utvecklingschef
  Polopoly, Atex.
Det här
 är
  Agil Poesi,
en Ignite
 om hur vi,
som Sisofys släpar sin sten,
varje dag håller emot.
Emot.

--

Stoppa bandet!
En och en halv miljoner rader kod.
Nästan stort som en stad.
Varje dag anländer
 en ny busslast
  kod,
som ska
 integreras,
bidra,
försonas,
utan uppbrott.
Med avbrott?
--

Vem stoppar bandet?
Vi gör bara något
 när någon drar.
En sak i taget,
tillsammans arbetar
 vi.
VI.
Saker flyter förbi.
Tills något går fel.
Då
--

 stoppar vi bandet,
Redan för 100 år sedan
 uppfann Mr. Toyoda maskinen
  som stoppade sig själv
   om en tråd gick av.
Hur svårt, dyrt,
att först i efterhand upptäcka
 detta fel.
Bygg
 kvaliteten
  in.
Automatisk.
--

Stoppa bandet,
det är
 inte
  så lätt
   alla gånger.
När det inte görs
 automatiskt.
Bygget sker inte när du skriver
 din kod,
testerna,
körs senare.
Då stoppas inte bandet.
Automatiskt.
--

Stoppa bandet.
Vi vet alla,
har sett det,
gjort det,
den röda lavalampan, de röda jenkinsbollar,
som ska få oss att sluta,
ta tag i saken,
laga.
Men om det inte sker automatiskt?
Hur
--

 stoppa bandet?
Våra
 attityder.
Vår kultur.
Våra normer.
Cyklarna förmultnar
  på stan.
Stjäl sadeln den som är
 utan skuld.
Stålet faller organiskt ihop.
Den första stölden,
ouppmärksammad.
--

Broken Windows,
det döpte
 Wilson och
  Kelling
   sin sociologiska teori om detta
    till.
Den första stenen prövar normen,
en tid,
utan åtgärd, bekräftar misstanken,
här finns inga normer.
Ingen
--

 stoppar bandet.
I New York
 prövades denna teori.
Med framgång, sägs det.
Fighting crime
 by picking litter:
visa att någon bryr
 sig.
Inte utan att det var
 kontroversiellt,
men alla
 vi
  som utvecklar mjukvara
   vet.
Det ÄR sant.
--

Att Stoppa bandet
 måste göras
  manuellt
    varje dag.
Det röda ljuset,
är som det första trasiga fönstret,
som den stulna sadeln,
en prövning av normen,
ett prov, om någon
--

stoppar bandet,
på riktigt.
Se bara på kurvan
 över buggar.
Skuldberget som byggs.
Man rensar,
söker den gröna lampan.
Men för att
 berget
ska bli en kust, måste
--

 linan stoppas.
Låt mig tala
 lite om vår miljö,
hur vi gjorde detta.
Det enkla exemplet
 är alltid enkelt.
Men,
 1.5 miljon rader kod,
9000 tester,
olika konfigurationer,
uppgradering,
så många
 permutationer
--

 att stoppa bandet för.
Varje dag
 rullar 100 000 testfall,
ibland
 mullrar testmaskineriet extra
  högt
600,
jag lovar,
6 hundra tusen
 tester
--

  att stoppa bandet för.
Det kräver
 hjälp och stöd.
Verktyg
 och kultur.
Inga trasiga fönster
 får lämnas.
Ty sisyfos sten,
den rullar
  ner.
H E L A
 tiden
  måste
   bandet
    stoppas.
--

All trasiga fönster
 behöver hittas.
Vi måste hitta nålen
 i
  höstacken.
Allt
 måste testas.
I sådan utsträckning
 att själva testandet
  blir en produkt
   i
    sig.
För att
--

 stoppa bandet
  måste vi
   återskapa Mr. Toyodas
    vävmaskin
     runt
    vår kod.
Inte en bugg
 får slinka ut,
det måste vara den
 orealistiska
  filosofin.
Just så här
--

 kan den formuleras:
Vi tillverkar felfri kod.
Vi testar för att nå dit.
Om ett test
 failar
  lagar vi felet.
En bug
 är bara
  ett oskrivet test som failade.
Fix Next Sprint.
--

Sådan är
 vår stop the line
   sång

I keep a close watch on these tests of mine
I keep my Jenkins open all the time
I see a defect coming down the line
Becuse you're mine, I stop the line
--

Så mycket att göra,
så lite tid.
Mera verktyg,
bättre miljöer.
Drömmen:
att maskinen stoppar,
diekt tråden går av.
Medan vi drömmer
--

 stoppar vi linan.
Sisyfos släpar stenen
 vidare,
varje minut,
varje timme,
varje dag.
Bara så kan vi
 laga våra fönster
  och kanske,
kanske,
leva det existentiella credot:
Stop The Line.

Från 04/23/2012

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.