Ekologiskt hyggesfritt virke

Den som bygger sitt hus eller snickrar sin hylla eller tillverkar den där träbaserade produkten utan att ta trädet från sin lokala skog, som lever kvar efter uttaget, kan knappast känna sig ekologiskt nöjd.

Fäbodskogen

Trä är i grunden förstås en av de mest ekologiskt skonsamma produkter vi kan använda. Den binder koldioxid och lever i ett naturligt ekosystem under sin levnad. När vi fäller träder och bygger eller formar något som ska leva länge blir det till en koldioxidsänka. Och ute i skogen har getts plats för ny tillväxt som kan fortsätta absorbera koldioxid.

Men detta gäller inte för virke som kommer från kalhyggen. Och allt svenskt virke kommer från just kalhyggen. Du kan läsa mer om i det i inlägget Varför hyggesfritt? Jag tror många skulle vilja använda riktigt ekologiskt virke. Jag tror många vill stödja hyggesfria skogar genom att köpa hyggesfritt virke.

På Stockgropens Fäbodskog bedriver vi hyggesfritt virke. Om du är en snickare eller på annat sätt använder träd och vill komma över hyggesfritt virke är du välkommen att höra av dig. Varje år kommer en begränsad mängd virke finns tillgänglig. Du kommer kunna koppa ditt virke till ett specifikt träd och därmed få ekologisk proviniens.

Tyvärr finns det ingen fungerande marknad för hyggesfritt virke. Allt från hur skog avverkas, transporteras och sågas är format efter det industriella skogsbruket. Jag skulle gärna vara med och forma en alternativ ekologiskt virkesmarknad. Du kan hitta ett förslag till en sådan i presentationen  ekoträ affärsplan.  

Hör av dig om du med vill bidra.

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.