Forskning om hyggesfritt

Fram till i mitten av 1950-talet rådde fortfarande i någon mening mångfald i de svenska skogarna och i svensk forskning om skog. I ett direktiv 1948 angavs emellertid en ny inriktning: för att säkra virkesproduktionen skulle enbart trakthyggesbruk användas. Det har också speglats i forskning och praktiska instruktioner. Detta gäller också Finnland och Norge.Det senaste decenniet har emellertid ett förnyat intresse för flerskiktad skog tagit fart igen, inte minst i finsk forskning. Här finns mycket att lära. Därför denna länksamling.

Här är några forskningsrapporter, med motstridiga resultat, jag funnit intressanta:

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.