Skogen hjälpte oss att bli av med oljan – nu måste vi titta på skogens CO2-utsläpp

Lite spännande grafer med anledning av aktuell debatt och journalistik om skog. Mycket kan skrivas om dessa grafer, här bara en liten kommentar om var och en. Vi kan börja med: det är fossila bränslen som är det verkliga problemet. Det får vi inte glömma.

https://t.co/mTPMKQqHDx?amp=1

Naturens normaltillstånd är balans, inte stora (netto) utsläpp eller upptag. Stora delar av Europa var väl redan avskogad vid vikingatiden, men att England avskogades eller massiva uttag i svensk skog speglas inte alls i historiska CO2-nivåer (https://co2levels.org)

Men med massivt ökade utsläpp av fossil CO2 visar det sig att naturen buffrar CO2 (sura hav till exempel). Om igen: det är fossila utsläpp vi måste sluta med (naturen sköter sig själv om den lämnas i fred) (https://folk.universitetetioslo.no/roberan/img/GCB2020/PNG/s52_2020_Global_Sources_and_Sinks.png…)

I oljekrisens spår under 70-talet såg Sverige ett behov av att minska beroende av fossil energi, särskilt olja. Inom fjärrvärme mer eller mindre utraderade vi vårt behov av olja genom att utnyttja rester från skogsbruket som ändå låg kvar i skogen eller som avfall och avgav CO2.

Men vi har ännu ett stort beroende av fossil energi, nästan lika stor som vår användning av bioenergi. (https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Mar/IRENA_Swedish_forest_bioenergy_2019.pdf…)

Om vi vill (och kan) kunde vi ersätta all denna energi med rester från skogen. Vid produktion av virke och papper lämnar vi forfarande rester motsvarande mer än all fossil energi i skogen.

Trots dessa stora uttag och att vi eldar upp stora delar av vår skog varje år har svensk skog växt år efter år. Svensk skog var inte i bra skick för hundra år sedan. Volymen i skogen har mer än fördubblats de senaste hundra åren https://ksla.se/wp-content/uploads/2012/10/Anna-Lena-Axelsson.pdf

För 100 år sedan var de flesta äldre skogar i Sverige redan avverkade. Tyvärr har det fortsatt i accelererande tempo.

Vi vet i dag att naturliga gamla skogar lagrar massiva mängder kol. Minst 4 gånger mer än dagens system for produktionsskog i Sverige. (https://antman.se/2021/03/25/proforestation-really-old-forests-are-the-best-way-to-store-carbon/…)


Vi vet också att virkesåkrar med monokulturer har låg biodiversitet och antagligen hög känslighet för klimatförändringar (och de är estetiskt fruktansvärda) https://antman.se/2015/12/23/sa-paverkar-skogsbruket-vara-naturvarden/…

Vi kan också med tämligen stor säkerhet säga att hugga ner träd enbart för bioenergi är exceptionellt tveksamt: https://www.dn.se/sverige/har-huggs-skog-ner-for-att-varma-svenska-hem/

Men om ska låta skogen växa sig gammal och lagra koldioxid, då kan vi ju inte få något virke och papper, och vi måste värma våra hus med annan energi. Det kommer väl leda till mer utsläpp från cement, plast och fossilt bränsle?

En nyckel är att börja särredovisa upptag och utsläpp på riktigt, oberoende av källa. Idag är inte utsläpp från biobränsle ens synliga som utsläpp om man inte letar efter dem specifikt. 80 G ton släpps ut om man räknar med biobränse.


Idag ser skogsindustrin som helhet ut som om den inte har nästa några utsläpp alls. Men en skogsbonde som bundit massor av CO2 är inte samma sak som ett fjärrvärmeverk som i stället släpper ut CO2.

Om inlagring skiljs tydligt från utsläpp ökar transparensen, och kanske kan nya incitament införas som gör det fördelaktigt att spara träden längre, eller byta energi (eller tom lagra CO2) inom fjärrvärmen.

Frågan är väldigt komplex. Jag tror dock många av Sveriges 300.000 skogsägare gärna skulle låta skogen stå kvar längre om det fanns ekonomi i det. Tänk om vi kunde få betalt när vi lagrar CO2, och betala när vi släpper ut, också om det råkar börja på bio? Det kunde vara en början

Tidigare publicerad i denna twittertråd.

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.