Gyllebergen – ett skidparadis

Reseberättelse och guide till Sveriges södraste skidparadis Gyllbergen. Läs mer på utsidan.se

Bara vi och naturen på Gyllbergens fjällika myrar.

Författare: pra

Contractor, trainer and author @ Antman.se, ex tribe lead at Spotify & agile coach at Crisp. Active Linux and OSS advocate and developer since 1995 and a former journalist and social scientist. Also loves outdoor activities and wine.